top of page

Reis en algemene voorwaarden

De kleine lettertjes........

REISVOORWAARDEN:

Nederlands: Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Epowerxperience gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Epowerxperience wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Epowerxperience, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Epowerxperience niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maak

Toepasselijkheid: Deze Reisvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en EpowerXperience met betrekking tot alle activiteiten en reizen die door EpowerXperience worden georganiseerd.

Totstandkoming overeenkomst: Met de toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en EpowerXperience met betrekking tot de reis waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen. De Deelnemer gaat akkoord met de Reisvoorwaarden.

Betaling epowerXperience buitenland: Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 25% van de totale reissom. Het restant van de reissom moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis worden voldaan. Wordt de betaling niet ontvangen dan behoudt EpowerXperience zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen waarbij annuleringskosten van toepassing zijn.

Annuleringskosten: Annuleren dient schriftelijk te geschieden waarbij de volgende annuleringskosten in acht genomen moeten worden. Verwerkingskosten tot drie maanden voor aanvang:10% van de reissom, 90 tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom – vanaf 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. Bij een groep aanmelding van minimaal 4 personen is het volgende van toepassing: Bij een enkele annulering zijn er tot 1 week voor aanvang geen kosten verschuldigd, binnen de laatste week zijn de kosten 50% van de reissom. Bij meer annuleringen gelden de normale voorwaarden zoals hierboven vermeld. Deze kosten zijn bij een annuleringsverzekering te declareren  (mits op juiste gronden). In het geval dat EpowerXperience de reis moet annuleren of als er onvoldoende Deelnemers zijn voor de gekozen reis ontvang de Deelnemer daarover uiterlijk 30 dagen voor vertrek bericht. EpowerXperience zal de betaalde reissom per omgaande terugstorten.

Wijzigingen: EpowerXperience zal wijzigingen, indien dit mogelijk is zo goed mogelijk verzorgen. Er kunnen wijzigingskosten van toepassing zijn. Wanneer EpowerXperience niet in staat is aan de wijzigingen te voldoen behoudt zij zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen. EpowerXperience treed ten alle tijden in goed overleg met de deelnemers.

Verblijf: De kosten van de EpowerXperience zijn gebaseerd op een verblijf in een tweepersoons kamer, soms ook driepersoonskamer, Tenzij anders is overeengekomen.
Bent u alleen wordt u ingedeeld bij iemand van dezelfde sekse. Is dit niet mogelijk wordt u benaderd voor plaatsing in eenpersoonskamer, tegen meerkosten.

Speciale verzoeken / bijzonderheden speciale wensen, diëten, medische of lichamelijke beperkingen, en of wensen ten aanzien van de overnachting dienen schriftelijk (per email) voor aanvang van de EpowerXperience te worden gemeld, bij voorkeur op het aanmeldformulier.

Lokaal transport: Lokaal transport wordt soms aangeboden als een extra service. Deelnemers reizen op eigen risico in voertuigen van EpowerXperience of de bedrijven ingehuurd door EpowerXperience. Luchthaven transfer shuttles worden aangeboden rond de meest gangbare aankomst- en vertrek tijden. Voor Deelnemers die buiten deze tijden reizen kunnen wachttijden of extra transportkosten van toepassing zijn.

Verzekering: De Deelnemer dient een reisverzekering af te sluiten en zich te verzekeren voor medische kosten, aansprakelijkheid en repatriëring waarbij mountainbiken als activiteit is gedekt.

Reisdocumenten: De Deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten

Gezondheidsverklaring: De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door EpowerXperience georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met EpowerXperience.

Verplichtingen: Deelnemer, ten aanzien van veiligheid: De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze. De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs/gidsen van EpowerXperience op. Bij onverantwoord gedrag word de deelname beëindigd. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een MTB helm.

Schade en aansprakelijkheid: De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. EpowerXperience aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid van deelnemers en of derden voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van EpowerXperience of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, gidsen/instructeurs/reisleiding van EpowerXperience en bij wangedrag in het algemeen behoudt EpowerXperience zich het recht voor de deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteiten som.

 

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van tekortkoming, voor zover de tekortkoming is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone (weer-)omstandigheden,

Overige bepalingen: In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal EpowerXperience één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen.

EpowerXperience brengt €12,50 boekingskosten in rekening per boeking, onafhankelijk van het aantal personen.

 

Algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid: Deelname aan reizen of andere activiteiten van EpowerXperience is volledig op eigen risico. EpowerXperience aanvaard geen aansprakelijkheid van deelnemers en of derden voor lichamelijk of geestelijk letsel, voor schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan reizen, tochten of andere activiteiten. EpowerXperience aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor veranderingen die de door natuurlijke elementen zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen.

Veiligheid: Tijdens deelname aan onze reizen en tochten is tijdens het fietsen het dragen van een helm ten alle tijden verplicht! In enkele gevallen ook andere protectie, dit wordt dan bij de reis vermeld.

Betalingsvoorwaarden EpowerXperience Nederland: 25% bij aanmelding, restbedrag uiterlijk op de uitvoer datum.

Kosten bij annulering EpowerXperience Nederland: Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat er bij annulering annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf 21 dagen voor aanvang van de activiteit wordt de aanbetaling niet gerestitueerd!
EpowerXperience kan een tocht of andere activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. In dat geval wordt de aanbetaling direct terug gestort. Regen is geen reden om een activiteit te annuleren. Overigens is het aanbod van onze organisatie vrijblijvend en kan indien dit noodzakelijk wordt geacht worden herroepen.

Gebruik EMTB: 
De ter beschikking gestelde EMTB door EpowerXperience aan de deelnemer moet op een “normale” manier worden gebruikt, tijdens de instructie van de fiets word de deelnemer de werking uitgelegd.
De EMTB dient in dezelfde staat teruggebracht te worden, schades worden in rekening gebracht.
Diefstal van de fiets is op eigen risico.
EpowerXperience aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, materiaal of gebouwen toegebracht door deelnemers.
Kopie ID bewijs dient overlegd te worden

 

Vervoer/Transport: Indien EpowerXperience, u, uw bagage vervoerd is dit voor uw eigen risico. EpowerXperience aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of verlies door wat voor oorzaak dan ook. Natuurlijk doet EpowerXperience er alles aan om dit soort zaken te voorkomen. U dient zelf te zorgen voor een goede verzekering.

Verzekering: De Deelnemer dient een reisverzekering af te sluiten en zich te verzekeren voor medische kosten, aansprakelijkheid en repatriëring waarbij mountainbiken als activiteit is gedekt.

AVG, privacywet: Wij willen u erop wijzen dat bij aanmelding van een activiteit wij enige persoonlijke gegevens vragen. Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en zijn nodig voor een juiste uitvoering van de activiteit. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties en worden na betreffende activiteit verwijderd/vernietigd!

Uitsluitend uw email adres blijft in ons bestand zodat we u van informatie kunnen voorzien.

Verder wijzen wij erop dat foto’s gemaakt tijdens activiteiten op onze Social’s en/of website geplaatst kunnen worden, Indien u aangeeft bezwaren te hebben zal dit niet gebeuren met uw afbeelding.

Risico: Mountainbiken is een risicosport. Door het lezen en ondertekenen van deze voorwaarden, aanvaard u de bij het mountainbiken horende risico’s. Tevens gaat u akkoord met de door EpowerXperience gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert EpowerXperience de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

bottom of page